Konsultprofil

Min konsultprofil i pdf-format.

Mitt Microsoft Certified Professional Transcript som visar mina Microsoftcertifieringar.

 

TOM SERENANDER

Född 1965

Tom är en systemutvecklare med gedigen erfarenhet som konsult inom objektorienterad mjukvaruutveckling, inriktning Microsoft .Net. Han är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har lätt för att jobba i grupp. Han värdesätter ett nära samarbete med kund och användare och är bra på att diskutera fram krav och lösningar.

På fritiden tränar Tom löpning, spelar tennis och seglar. Han bor i Stockholm med sambon Annika och sönerna Adam 13, och Alfred 11 år.

 

TEKNIK

Fokus: C#, ASP.Net, Visual Studio, SQL Server.
Arkitekturstilar: N-tier, MVC, MVVM, Tjänstebaserad arkitektur/SOA.
Arbetsmetodik: Agila metoder/ Scrum. Testdriven utveckling.
CM-verktyg: PVCS, ClearCase, Source Safe, Perforce, Subversion.
Övrigt: Java, C++, Web Services, Microsoft IIS, XML, CSS, jQuery javascripts, Entity Framework, PDF Forms, NUnit, soapUI, Unix, Enterprise Library, .Net Membership Provider, Crystal Reports

 

UPPDRAG

 

Seaware

maj 12 – oktober 12

Roll: Utvecklare, Grafisk gränssnittsdesigner
Framtagning av PDF Forms inklusive grafisk design, användarvänlighet, inmatningsvalidering och diverse bakomliggande logik i javascript. Formulären används av kaptener på tankfartyg som dagligen fyller i dessa och rapporterar position, kurs, bränsleförbrukning m.m. När allt är ifyllt skickas ett mail till Seaware med datat i en bifogad xml-fil som parsas/deserialiseras i .Net och läggs i databas. Därefter kan rederierna gå in i en webbapplikation och följa fartygen.

 

Trygghetsrådet

maj 11 – december 11

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av en ny webbsajt för att ansöka digitalt hos Trygghetsrådet. Ansökningarna från företag gjordes med en fil som användaren laddade upp, som sedan parsades och vars innehåll sparades till databas. Privatpersoner använde ett webbformulär för sina ansökningar. Syftet med applikationen var att automatisera och effektivisera ansökningsprocessen, samt att förbättra spårbarheten.

Tom stod för systemutvecklingen av applikationen i ASP.Net från användargränssnitt till databas. Inloggning gjordes med .Net Membership Provider och ansökningsdata sparades i databas m.h.a. Entity Framework. I webbformulären användes jQuery för validering av inmatningsfält samt för att visa respektive dölja delar av formulären. I arbetet ingick även applicering av företagsspecifika css-mallar och implementation av SOA-tjänster som applikationen anropade.

 

ITT Water and Wastewater

april 11 – maj 11

Roll: Systemutvecklare
Arbetade i ett team som utvecklade ett webbaserat verktyg för konstruktion av vattenreningssystem. Applikationen var baserad på .Net och Silverlight för att optimera grafisk interaktion och användbarhet, och var uppbyggt enligt arkitekturen MVVM.

Tom vidareutvecklade en rapport gjord i Crystal Reports som kunde skrivas ut från verktyget. Vidare gjorde han modifieringar av Silverlight-kontroller i WPF samt en del vidareutveckling och buggrättning i verktygets affärslager.

 

Flir Systems

oktober 07 – mars 11

Roll: Kravanalytiker, Systemarkitekt, Systemutvecklare
Utveckling av produktionssystem i .Net och Java för tillverkning av IR-kameror. Syftet med de nya systemen har varit att ha bättre spårbarhet på ingående komponenter, effektivisera produktionsprocessen och erbjuda webbrapporter med produktionsmått, felstatistik m.m. för att angripa rätt problem och därigenom höja kvaliteten, både i produktionsprocessen och på kamerorna i sig.

Tom ansvarade bl.a. för implementation och driftsättning av det första produktionssystemet i kundens nya fabrik i Estland. I arbetet har dels ingått design och utveckling av windows- och webbapplikationer, och dels mycket jobb med databaser, både databasdesign och praktiskt arbete såsom programmering av databaslager, felsökning, prestandaoptimering, drift samt replikering mellan databaserna i Sverige och Estland.

 

KMT UVA

maj 05 – juli 07

Roll: Systemutvecklare
Vidareutveckling av en .Net-applikation för analys av sliphål med mikrometerprecision. Arbetet innebar implementation av ny funktionalitet, nyutveckling av användargränssnittet, datalagring, kommunikation med mätsystem samt matematiska/statistiska utvärderingar.

Kommunikationen mellan applikationen och mätsystemet skedde m.h.a. XML-meddelanden via datasockets. Uppgradering av databasen från Access till SQL Server gjordes för att uppnå högre stabilitet i produktionsmiljö. Prestandaförbättring nåddes genom införandet av s.k. stored procedures.

 

Phadia

augusti 06 – september 06 (deltid samtidigt som uppdraget ovan)

Roll: Databasutvecklare
Migrering av data i en Access-databas till en ny, befintlig Oracle-databas i produktionsmiljö med lite annan tabellstruktur. Löstes genom s.k. ”upsizing” av Access-databasen till en SQL Server-databas, där konverteringen till den nya strukturen gjordes m.h.a. verktyget Enterprise Manager (skapade nya tabeller och relationer, bytte datatyper, flyttade data, skapade nya primära nycklar m.m). Sedan användes en enklare, egenutvecklad .Net-applikation för överflyttning av data till Oracle-databasen.

 

Kongsberg

januari 05 – mars 05

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av ett antal delar i ett testsystem för sätesvärmare till bilar, för produktion i fabrik i Kina, Brasilien, Polen m.m: Stöd för språkhantering i användargränssnitt, drivrutin till etikettskrivare, databasanrop samt visning av Word och PDF-dokument i användargränssnitt m.h.a. ActiveX-komponent.

 

Stoneridge Electronics

oktober 04 – januari 05

Roll: Systemtestare
Systemtest av huvudinstrumenteringen till lastbilar. Tysk kravspec. Testobjektet var ett inbyggt system med mjukvara skriven i C. Kommunikation med övriga delsystem i bilen skedde via CAN-buss. Arbetet omfattade planering av systemtester, specificering och exekvering av testfall samt rapportering.

 

Scania

mars 04 – oktober 04

Roll: Systemutvecklare, Mentor
Utveckling av automatiskt styrsystem för provrigg. Hjälpte en fast anställd med systemets design och programmering. Systemet styrde två stora elmotorer som drev respektive bromsade den växellåda som man önskade prova. Övrig funktionalitet: Reglera temperaturer, övervakning/larm och köra automatiska prov.

 

Stoneridge Electronics

oktober 03 – februari 04

Roll: Systemtestare
Mjukvarutest av instrumenteringen till lastbilar. Testobjektets omgivning innehöll simulerade CAN-noder som programmerades m.h.a. det C-baserade språket CAPL.

 

Scania

november 02 – maj 03

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av automatiskt styrsystem för insprutningsprovrigg. Fungerade som sakkunnig inom LabVIEW och objektorientering. Styrsystemets huvuduppgifter var: Fylla och tömma bränsle och kylvätska, reglera temperaturer, styra elmotor, övervakning/larm, starta mätningar, köra automatiska prov samt lagra mätresultat.

 

Ericsson Mobile Platforms

november 01 – november 02

Roll: Systemutvecklare
Design, implementation, test och underhåll av en applikation, vilken fungerade som ett debugverktyg, med ett interaktivt, grafiskt användargränssnitt ovanpå det testsystem som Endevo utvecklade för konstruktionsverifiering av Ericssons 3G-mobilplattform.

 

juli 01 – oktober 01                       Föräldraledig

 

Genomförde Certifieringsuppgift

maj 01 – juni 01

Roll: Systemarkitekt, Systemutvecklare
Gjorde ett flygbokningssystem som en del i certifieringen ”Sun Certified Java Developer”. Systemet bestod av en klient med ett GUI och en server med tillhörande databas. Servern säkerställde bokningarna genom att låsa lämpliga objekt under en session. I en efterföljande examen fick man försvara olika designval man hade gjort för att lösa uppgiften utifrån given kravspec.

 

Ericsson Utvecklings AB

mars 00 – april 01

Roll: Integrationstestare, Systemutvecklare
Arbete med en av Ericsson egenutvecklad, Java-baserad objektbrowser för att övervaka och styra telekomenheter. Satte upp automatiska tester av det grafiska användargränssnittet m.h.a. Rational Robot. Även systemintegration, felsökning och verifiering samt implementation i Java.

 

augusti 99 – feb 00                        Föräldraledig

 

Astra Production Liquids

mars 99 – juli 99

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av automatiskt kalibreringssystem för de luftfuktighetssensorer som används i företagets produktion. Kommunikation med klimatkammare och luftfuktighetssensorer. Excelprotokoll genererades m.h.a. ActiveX-anrop.

 

Ericsson Radio Access

mars 99 – juli 99

Roll: Kravanalytiker, Systemarkitekt, Systemutvecklare
Vidareutveckling av befintligt testprogram för s.k. Combiners som blandar antennsignaler i radiobasstationer. Programmet styrde främst klimatkammare och nätverksanalysator, samt rapporterade till Excel via ActiveX.

 

Siemens-Elema

juli 98 – mars 99

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av automatiskt testsystem för delsystem i Ventilator. Systemet var distribuerat och inkluderade COM-anrop från LabVIEW. Skrev bl.a. mjukvarubeskrivning och valideringsinstruktioner.

 

Pacesetter

februari 98 – juli 98

Roll: Testare, Systemutvecklare
Validering av programkod i automatiskt produktionsverifieringssystem för pacemakers.
I arbetet ingick även buggrättning och nyutveckling.

 

Ericsson Radio Systems

november 97 – januari 98

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av automatiskt konstruktionsverifieringssystem för sändare och mottagare i radiobasstation. I arbetet ingick implementation av GPIB-drivrutiner, testfallsmotor, testfall och automatisk rapportgenerator.

 

Ericsson Components

september 97 – december 97

Roll: Systemutvecklare
Systemering och implementation av två delar i ett kvalitetsstyrningssystem för elektronikkretsar: Inläsning av STDF-filer till databas samt felkvotsberäkning för en utslumpad datamängd enligt den standarden MIL-STD-414.

 

Siemens-Elema

september 95 – juli 97

Roll: Systemutvecklare
Utveckling av automatiskt testsystem för delsystem Kontrollenheten i Anestesiapparat.

 

UTBILDNING

1986 – 1994       Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH Stockholm

 

KURSER OCH CERTIFIERINGAR

2008                    Certifierad Scrum Master – Scrum Alliance
2005                    Microsoft Certified Professional in Windows Forms, C# .NET
2003                    The Foundation Certificate in Software Testing – ISEB
2001                    Sun Certified Java Developer
2000                    COM/COM+ Boot Camp – R.H. Shaw
1999                    Sun Certified Java Programmer
1998                    Objektorientering med UML – Astrakan
1997                    C++ Hands-On Object-Oriented Programming – Learning Tree
1995                    Object Oriented Analysis and Design – Rational

 

SPRÅK

Svenska – modersmål.
Engelska – flytande, muntligt och skriftligt.
Franska och Tyska – gymnasiekompetens, enklare konversation.

 

ANSTÄLLNINGAR

2012 – Nutid       Egen konsultverksamhet
2011 – 2011       Forefront Consulting Group
1998 – 2011       Endevo (senare Symbio)
1995 – 1998       Frontec Konsulter Stockholm
1994 – 1995       Ericsson Telecom