WPF-applikation levererad till slutkund

OverviewAnvändargränssnittet i Passage Planner är gjord med Metro style.

Passage Planner som applikationen heter, är ett verktyg för planering och dokumentation av fartygsrutter. Jag gjorde applikationen som konsult åt Seaware AB som har levererat den till BW Gas – ett av världens största tankerrederier.

WPF (Windows Presentation Foundation) är Microsofts efterföljare till Windows Forms och erbjuder högre kvalitet på användargränssnittet, separation mellan användargränssnitt och affärslager, samt inbyggt stöd för databindning vilket gör det lämpligt att använda arkitekturen MVVM.

Användargränssnittet har en enkel design med Metro style för en modern look-and-feel. Jag använde ett UI toolkit som heter MahApps.Metro.

HTML5, Javascript och CSS3

Jag tog just Microsofts certifiering ”Programming in HTML5 with Javascript and CSS3”.
Dessa tekniker kommer att användas flitigt på webben framöver. Dessutom kan man bygga appar för Windows 8 med just denna verktygslåda.

Provet jag gjorde heter 70-480 och är en ”Microsoft Specialist Exam”. För mer information om certifieringen, se Microsofts sida för Exam 70-480.
Hör av dig om du vill ha tips om hur du kan förbereda dig för provet!


Den nya certifieringen införd i mitt Microsoft Certified Professional Transcript.

Nytt uppdrag mot Seaware

Tom Serenander Konsult AB har idag tecknat avtal med Seaware AB om konsultuppdrag inom .Net och webb.

Seaware tillhandahåller avancerade tjänster och produkter till sjöfartsindustrin att användas ombord på fartyg för att t.ex. planera rutter, beräkna skrovpåkänningar baserade på väderförhållanden m.m. Se Seawares webbsida för mer information om företaget.

Detta är mycket glädjande och ska bli oerhört spännande!


Seaware AB verkar inom sjöfartsindustrin

Jag har startat eget!

Efter 16 år som anställd på olika konsultbolag har jag nu tagit steget att starta eget!
Det har varit en dröm för mig i många år och det känns fantastiskt roligt att det nu är verklighet.

Jag kommer att fortsätta att jobba som systemutvecklare med inriktning Microsoft .Net, men tror och hoppas att det nu kommer att bli mer spännande, fler kundkontakter, större ansvar och större frihet.

På denna sajt kommer jag att presentera mig själv, berätta vad som händer och berätta om olika intressanta tekniker och nyheter som jag springer på längs vägen.


Lift off!